Tehnička potpora

Kontaktirajte nas i odgovoriti ćemo na Vaša pitanja.

POTREBNA VAM JE POMOĆ STRUČNJAKA?

PROJEKTANTI/ ARHITEKTI/ RJEŠENJA/ HIDROIZOLACIJE/ TERMOIZOLACIJE

+ 385 (0)91 678 24 78  drazen.antolic@fragmat.hr

POVRŠINSKO GRIJANJE

+386 (0)51 315 344 aleksander.metlika@fragmat.si

AMBALAŽA I TEHNIČKI PROIZVODI

+386 (0)51 337 645 matic.jelenko@fragmat.si

NAZOVITE NAŠ TEHNIČKI ODJEL ZA VIŠE INFORMACIJA

+385 (0) 49 22 87 05

ILI NAM PIŠITE

tehn.info@fragmat.hr

Poduzeće // Kvaliteta

Grupacija FRAGMAT posluje u skladu sa smjernicama uspostavljenog i certificiranog sustava upravljanja koji se temelji na normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Sustav upravljanja uključuje i zahtjeve standarda ISO 45001:2018, a postupno uključujemo i zahtjeve automobilske industrije (IATF 16949:2016), budući da naši EPS i EPP proizvodi postaju sve vidljiviji dobavljač automobilske industrije. Sustav upravljanja Fragmat grupe uključuje sve potrebne aktivnosti kako bi se osigurala kvaliteta naših proizvoda i usluga te uspješno poslovanje Grupe u skladu s propisanim zahtjevima, zakonskom regulativom i ciljevima te je usmjeren na zadovoljavanje potreba i očekivanja naših kupaca, zaposlenika, vlasnika i okoline.
Adekvatnost i učinkovitost sustava upravljanja redovito se provjerava internim auditima, vanjskim auditima Slovenskog instituta za kvalitetu (SIQ) te brojnim revizijama kupaca i drugih nadzornih institucija kao što su ZAG Ljubljana, FIW München itd.

Tvrtka FRAGMAT H djeluje u skladu sa smjernicama uspostavljenog i certificiranog sustava upravljanja koji se temelji na normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Prikladnost i djelotvornost sustava upravljanja redovito se provjerava unutarnjim kontrolama te auditima certifikacijske kuće BUREAU VERITAS, a proizvodni asortiman je pod stalnim nadzorom INSTITUT IGH d.d. Zagreb, te vanjskih ovlaštenih tijela i ovlaštenih laboratorija. Od 2022. godine uspostavili smo i certificirali sustav proizvodnje EPS-a sa recikliranim udjelom materijala prema normi ISO 14021:2016.

Certifikati

Politika integriranog sustava upravljanja

Politika kvalitete, zaštita okoliša, zdravlje, sigurnost na radu te kodeks poslovanja

Politika kvalitete, zaštita okoliša, zdravlje, sigurnost na radu te kodeks poslovanja

U grupi Fragmat kvaliteta, upravljanje okolišem te sigurnost i zdravlje zaposlenika sastavni su dio upravljanja Grupom. Naši strateški ciljevi usmjereni su na postizanje zadovoljstva naših vlasnika, kupaca, zaposlenika i okruženja u kojem poslujemo. Želimo osigurati kontinuirani razvoj poduzeća, pridonijeti smanjenju potrošnje energije, poboljšati životni okoliš, smanjiti opterećenje prirode te očuvati zdravlje zaposlenika pažljivim upravljanjem sigurnosti na radu. Svjesni smo i svoje društvene odgovornosti, stoga djelujemo u skladu s važećim zakonima i načelima ljudskih prava i radnih odnosa. Predani smo najvišim standardima poslovanja i etičkog ponašanja.

Sustav upravljanja temelji se na zahtjevima međunarodnih standarda kvalitete prema ISO 9001:2015, upravljanja okolišem prema ISO 14001:2015 te zaštite zdravlja i sigurnosti na radu prema ISO 45001:2018.

Naša osnovna načela su:

Naša osnovna načela su:

 • zadovoljstvo kupaca
  • pružanje proizvoda i usluga koji zadovoljavaju zahtjeve kupaca te koji će ispuniti i nadmašiti njihova očekivanja
  • usklađenost našeg ponašanja s očekivanjima naših kupaca
 • kvaliteta proizvoda i usluga
  • praćenje i certificiranje kvalitete proizvoda, uslužnih procesa
  • ciljano upravljanje procesima te praćenje njihove izvedbe i učinkovitosti
 • usklađenost sa zakonima i propisima
  • usklađenost sa zahtjevima proizvoda i zahtjevima koje nameće mjerodavna zakonska regulativa u području okoliša i aspekata zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu te propisa na koje smo pristali
  • usklađenost sa zakonskim zahtjevima iz područja ljudskih prava i radnog prava te poštivanje načela Kodeksa poslovnog ponašanja Fragmat grupe
 • smanjenje opterećenja okoliša
  • smanjenje negativnog utjecaja na okoliš u svim fazama životnog ciklusa naših proizvoda,
  • učinkovito korištenje energije i prirodnih resursa, pažljivo gospodarenje otpadom,
  • osposobljavanje osoba čije ponašanje utječe na kvalitetu, upravljanje okolišem te zdravlje i zaštitu na radu,
 • osposobljenost te sigurnost i zdravlje zaposlenika
  • redovito osposobljavanje osoba koje svojim ponašanjem utječu na kvalitetu,
  • upravljanje okolišem te zdravlje i zaštita na radu, osiguravanje sigurnog i prijateljskog radnog okruženja.

U grupi Fragmat obvezujemo se da:

U grupi Fragmat obvezujemo se da:

 • ćemo ispuniti očekivanja i zahtjeve naših kupaca, zaposlenika i okruženja u kojem poslujemo,
 • ćemo ispuniti zahtjeve zakonodavstva i standarda kvalitete, zdravlja i zaštite na radu te upravljanja okolišem,
 • ćemo promicati poslovno i etičko ponašanje u tvrtki kao i prema svim našim dobavljačima te sankcionirati kršenja takvih kriterija,
 • ćemo osigurati visoku kvalitetu naših proizvoda i usluga, smanjiti negativne utjecaje na okoliš i zaštititi zdravlje radnika,
 • ćemo pratiti kvalitetu naših proizvoda i usluga te mjeriti utjecaj naših aktivnosti na okoliš i zdravlje zaposlenika te na temelju nalaza poduzeti korektivne mjere,
 • ćemo smanjiti rizike na prihvatljivu razinu odgovarajućim planiranjem i provedbom programa,
 • ćemo kontinuirano unaprijeđivati učinkovitost i djelotvornost poslovanja tvrtke, uzimajući u obzir potrebe i zahtjeve dionika, osiguravajući odgovarajuće resurse i usklađenost sa zahtjevima zakona i propisa,
 • će usvojena politika upravljanja biti dostupna javnosti i da će njezin sadržaj biti na odgovarajući način priopćen svim zaposlenicima, našim kupcima, dobavljačima i osobama koje rade za ili u naše ime,
 • će se usvojena politika upravljanja smatrati okvirom za postavljanje indikativnih i provedbenih ciljeva te će se poštivati, provoditi i održavati u svim društvima u grupi.

Kodeks poslovnog ponašanja

U svojim politikama i svakodnevnim poslovnim praksama grupacija FRAGMAT se pridržava načela i standarda te posluje u skladu sa zakonom i ključnim vrijednostima kao što su zdravlje i sigurnost, integritet, društvena odgovornost i poštovanje prema drugima. Ove vrijednosti su kamen temeljac FRAGMAT-ove politike upravljanja.

Kodeks poslovnog ponašanja grupacija FRAGMAT je skup standarda dobrog ponašanja koji se primjenjuje na sve zaposlenike i rukovoditelje tvrtke

Kodeks poslovnog ponašanja osmišljen je za usmjeravanje zaposlenika i rukovoditelja u obavljanju njihovih svakodnevnih poslovnih dužnosti.

Od svih naših dobavljača koji posluju s grupacijom FRAGMAT i njihovim zaposlenicima očekujemo isti visoki standard profesionalnog ponašanja.

Laboratorij

U FRAGMAT H proizvodimo kvalitetne građevinske, toplinsko izolacijske proizvode od ekspandiranog polistirena (EPS) i toplinsko izolacijske, protupožarne i zvukoupojne ploče od vlakana drvene vune povezane s cementnim vezivom. To se postiže stalnom provjerom kvalitete proizvoda i poboljšanjem svojstava naših proizvoda. U tu svrhu, unutar tvrtke djeluje laboratorij kontrole gdje svakodnevno pratimo razine kvalitete proizvoda, a također je i u funkciji istraživanja i razvoja. Ispravnost kontrolnih postupaka je i pod nadzorom vanjskih institucija kao što su INSTITUT IGH Zagreb te Magistrat der Stadt Wien, MA 39 Wien.

U grupaciji FRAGMAT proizvodimo kvalitetne građevinske, izolacijske, ambalažne i druge proizvode od ekspandiranog polistirena (EPS), ekspandiranog polipropilena (EPP) i bitumenskih masa. Kvalitetu naših proizvoda osiguravamo stalnim provjeravanjem kvalitete naših proizvoda i poboljšanjem svojstava naših proizvoda. U tu svrhu u sklopu tvrtke postoje dva laboratorija za istraživanje EPS, XPS i EPP proizvoda te proizvoda na bazi bitumena. Adekvatnost kontrole kontrolnih postupaka kontroliraju i vanjske kontrolne institucije kao što su ZAG Ljubljana i FIW München.